miód

Dotacja KOWR

Źródło dotacji: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)

Nazwa: Krajowy program wsparcia pszczelarstwa w Polsce na lata 2020-2022

Przedmiot dotacji: wagi pasieczne

Poziom dotacji: „Ulowe” (70 zł za każdy ul) lub do 60% ceny netto – wybierana jest niższa kwota

Dla kogo: pszczelarze zrzeszeni w jednym z polskich związków pszczelarskich, prowadzący gospodarkę wędrowną (posiadający przynajmniej 25 uli)

Zgłoszenia: indywidualni pszczelarze zgłaszają chęć otrzymania dotacji w związku pszczelarskim. Związki pszczelarskie składają zgłoszenia do KOWR. KOWR weryfikuje i akceptuje zgłoszenia. Do 31 lipca następnego roku (2021) pszczelarz może składać wniosek o refundacje zakupionego sprzętu. Do 15 października następnego roku (2021) pszczelarz otrzymuje pieniądze.

Warunkiem niezbędnym do ubiegania się o refundację jest zakup bezgotówkowy (przelew bankowy, przekaz pocztowy, polecenie przelewu itp.) oraz faktura.

Terminy:

Ogłoszenie szczegółowych warunków dotacji przez KOWR – wrzesień 2019

Przyjmowanie zgłoszeń o dofinansowania – od października 2020

Podpisywanie umów pomiędzy związkiem pszczelarskim a KOWR – od stycznia 2021

Więcej informacji: skontaktuj się z nami – dane kontaktowe u dołu strony.